DansTheaterMaastricht is:

 

Brigitte Altena (Beeldend Kunstenaar - Beeldhouwer/ Kostuum & Decor ontwerp)
  http://www.passiespelen.nl/artistiek-team/
Marlou Vossen (Beeldend Kunstenaar - Schilder / amateur Butoh danser)
  http://www.marlouvossen.be/
Benedicte van der Velden (Editor Vrouwenplaza/ amateur Ikonen Schilder)
  http://www.vrouwenplaza.com/
Charlotte Rutten (Restaurateur Kunst en Antiek / Meubelmaker / amateur Butoh danser)
  http://restauratierutten.com/
Maria Soliman (Wetenschapper / Ontwikkelaar Duurzame Materialen)
   
Manon Claus (Beeldend Kunstenaar -Schilder/ Dans Docent/
amateur Danser - Choreograaf/ Kunstworkshop Organisator & amateur Schrijver en Designer)
 

http://www.silverlining.tk
http://www.theresia-peridot.nl
http://www.ispahan.nl
http://www.mcm-art.tk/
http://www.vrouwenplaza.com/auteur/manon/inspirational.
Project 1 t/m 5 zijn ontstaan met medewerking van regisseur: José Schuringa
(in 2013 halve finalist van zowel 'Camerette' als het 'Amsterdam Kleinkunst Festival')
Acteur / Regisseur/ Docent Drama/ Cabaretier/ Theatergezelschap donkeysHot:
http://www.tgdonkeyshot.nl/tgdonkeyshot/Tg_donkeysHot.html

 

 

 

 

 

 

 

 

DTM is vriend van Lang Leve Kunst
Wat doet DTM:

Hoofddoel is om te bewegen en dansen op muziek, elke week een goede work-out te krijgen, gekoppeld aan het creatieve proces/ uiting geven aan/ betekenis verlenen aan die dans d.m.v. een onderwerp. Hierdoor ontstaat danstheater. Verder zal elk lid minimaal één les verzorgen, waarbij de eerste helft bestaat uit opwarming, dans en beweging. In de tweede helft wordt gewerkt aan het onderwerp/ project.

Aanmeldingen:

Dit wordt per project bekeken. De groep mag maximaal tot 8 personen groeien om een individuele inbreng te kunnen blijven garanderen, waarbij bekeken wordt of interessenten in de groep passen.

Nieuw project:

Een nieuw project duurt telkens ca. 10 weken en daarbij komen ca. twee repetities met regisseur en een Try-out. De oefenruimte is gelegen aan de Romeinse Baan te Maastricht, de repetities vinden plaats op maandagavond van 20.30 - 22.30 uur. Kosten (van de huur, etc.) worden gedeeld (DTM is een groep zonder winstoogmerk en ontvangt geen subsidies).

Regisseur:

De regisseur (José Schuringa) zal telkens bij de laatste twee/drie repetities aanwezig zijn om het resultaat tot dan toe te stroomlijnen en vanuit haar professie aanwijzingen te geven.

Voorstellingen:

Try-outs worden doorgaans in beperkte kring gegeven waarvoor aanmelding/ reservering benodigd is en dezen worden vooraf aangekondigd via deze pagina. Overwogen wordt om na enkele producties het geheel te bundelen tot een (avondvullende) voorstelling.
Zesde/ huidige productie:

Over Leven

('Leven is vormgeven aan het lijden' Freek de Jonge in Zomergasten)

Sprookjes eindigen meestal met de woorden: ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’. Daar zit een schijnbare tegenstelling in, want het sprookje is juist dat iedereen heel gelukkig is/wordt, maar daar gaat het sprookje niet over, het gaat over de ellende die eraan vooraf gaat. En aangezien het sprookje ook niet verder gaat dan ‘dat ze elkaar gevonden hebben’, weten we feitelijk ook niets van de ellende die nog gaat komen. Ook andere vertellingen, zoals in ballet, opera, toneel, gaan over drama. Ons lijden is kennelijk interessanter dan ons geluk, tenminste om over te lezen en naar te kijken. Het kijken of luisteren naar andermans lijden stemt tot reflectie over het eigen leven en lijden, we voelen ons wat minder alleen in ons lijden en we hopen ervan te leren. Wij allen hebben in ons leven het een en ander meegemaakt. Niet zelden vragen we ons af wat daar nu de zin of nut van is..
Aan de hand van enkele (universele) thema’s rondom het lijden in een mensenleven, wordt het gedrag dat dit veroorzaakt getoond.


 

Try-Out: 29 januari 2015
Première: verwacht rond januari 2016
/ Locatie: nog onbekend

Klik hier voor de video

 


N.B.: een van onze 'theaterdansers' schittert tijdens de Nederlandse Dansdagen te Maastricht!
Klik hier voor meer info: Nederlandse Dansdagen/ (Old) fashion(ed) en Stroop.


vijfde productie:


In het oog van de storm
(creativiteit kan alleen vloeien vanuit stilte)


"If there must be madness and time crunches and chaos in your life, then let there be chaos.
But find the strength and stillness to be the eye inside that storm.
These things are happening around you; nothing is happening to you." (Amy Jirsa)


Definitie: Flow [flo_]

Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert.
of:
Flow is het proces van de totale betrokkenheid bij het leven met alle positieve aspecten van de menselijke ervaring: creativiteit en genot. Flow = groeien + bloeien = gloeien. Flow is een stemmingstoestand die zich voordoet wanneer je het gevoel hebt dat de uitdaging die je aangaat precies in evenwicht is met je vermogen tot handelen en vaardigheden.
of:
Flow in dans: stroom van bewegingen die qua ritme, intonatie en snelheid in elkaar over vloeit en de danser verdwijnt, lost op; alleen het dansen blijft over. "Wanneer er alleen dansen is en geen danser, dan is dat het ultieme in meditatie" (Osho). Het is de beweging die zorgt voor de stroom van het leven. Beweging creëert verandering.


“Als je je psyche, je innerlijk, wilt bewegen, beweeg dan je lijf.”(Gabrielle Roth)

Klik hier voor de video


Try-Out: 15 maart 2014
Première: verwacht rond januari 2016
/ Locatie: nog onbekend


vierde productie:
Boule de Suif Thematiek:

"For several days in succession, fragments of a defeated army had passed through the town. They were mere disorganized bands, not disciplined forces. The men wore long, dirty beards and tattered uniforms; they advanced in listless fashion, without a flag, without a leader. All seemed exhausted, worn out, incapable of thought or resolve, marching onward merely by force of habit, and dropping to the ground with fatigue the moment they halted.

Rumor had it that the Prussians were about to enter Rouen.

But two men recognized each other, a third accosted them, and the three began to talk. "I am bringing my wife," said one. "So am I." "And I, too." The first speaker added: "We shall not return to Rouen, and if the Prussians approach Havre we will cross to England." All three, it turned out, had made the same plans, being of similar disposition and temperament.

A large four-horse coach having, therefore, been engaged for the journey, and ten passengers having given in their names to the proprietor, they decided to start on a certain Tuesday morning before daybreak, to avoid attracting a crowd. At half-past four in the morning the travellers met in the courtyard of the Hotel de Normandie, where they were to take their seats in the coach. They were still half asleep, and shivering with cold under their wraps. They could see one another but indistinctly in the darkness, and the mountain of heavy winter wraps in which each was swathed made them look like a gathering of obese priests in their long cassocks.

The floor was covered with straw, into which the feet sank. At last, six horses instead of four having been harnessed to the diligence, on account of the heavy roads, a voice outside asked: "Is every one there?" To which a voice from the interior replied: "Yes," and they set out.. "

(bron: http://www.online-literature.com/poe/198/)

 

Try-Out: 12 februari (straattheater tijdens carnaval)
Première: maandag 29 april 2013 - 19.30 uur
/ Locatie: Maastricht

Uitnodiging / Invitation: klik hier

Klik hier voor de video

 


derde productie:

 

 

Première: dinsdag 12 juni 2012 - 21.00 uur / Huis van Bourgondië, Maastricht

Klik HIER voor de video

Op zoek naar Lilith Thematiek:

De zoektocht van de mens naar een balans tussen vrouwelijke en mannelijke elementen binnen een persoon. Lilith, de eerste vrouw van Adam en gelijkwaardig aan hem geschapen uit hetzelfde 'materiaal', wordt hierbij gebruikt als archetype of katalysator van de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Als Lilith niet onderdrukt wil worden, trekt ze zich terug in de zee, waarna Eva haar plek inneemt (geschapen uit Adam, dus onderdanig aan hem).
De twee oervrouwen: Lilith, de vrije vrouwelijke geest en Eva, de gevangen vrouwelijke geest zijn als archtetypische vrouwelijke kracht werkzaam in zowel man als vrouw. In onze huidige patriarchale samenleving is de balans nog steeds niet terug gevonden en wordt daarmee veel (vrouwelijk) potentieel ongebruikt gelaten.

Inspiratie:

...one night
there's a heartbeat at the door.
Outside, a woman in the fog,
with hair of twigs and a dress of weed,
dripping green lake water.
She says 'I am you,
and I have traveled a long distance.
Come with me, there is something I must show you..'
She turns to go, her cloak falls open,
Suddenly, golden light...everywhere, golden light...

Woman Who Lives Under The Lake
Clarissa Pinkola Estés

 

 


(foto's repetitie)

 

 


tweede productie:

Première: maandag 28 november 2011 - 21.30 uur / St. Theresiakerk, Maastricht

 

KLIK HIER voor de video


Een-Geheel Thematiek:

Het spanningsveld tussen individu en groep. Frictie: de ontworstelling aan de groep, je staande houden als individu, de worsteling met de groep of de tegenstand tegen (willen) opgaan in een groep, de groepsdruk om individualisme niet toe te staan, niet te accepteren, tot co-existentie van beiden naast elkaar.. Het opgaan en afsplitsen, als continu proces. Groepjes - Groep - Individu in een perpetuum mobile, de groep die het individu opslokt, het individu die wil worden opgenomen in een groep, maar er niet 'binnen komt', of zelfs de uitstoting van een individu uit een groep..


Inspiratie: Zout (van modern dansgezelschap Conny Janssen Danst)
Inspiratie: 'Wij zijn individuen' columnSchiller:
'Einig sollst du zwar sein, doch Eines nicht mit dem Ganzen.
Durch die Vernunft bist du Eins, einig mit ihm durch das Herz.
Stimme des Ganzen ist deine Vernunft, dein Herz bist du selber:
Wohl dir, wenn die Vernunft immer im Herzen dir wohnt.'

(foto repetitie)

 
eerste productie:

 

 

Try-Out: zaterdag 02 juli 2011 / Huis van Bourgondië, Maastricht

 

KLIK HIER voor de video

Marlene Thematiek:

De levensloop van Marlene Dietrich is de rode draad van het stuk: van naïeve en jonge actrice, naar vamp, naar variété artiest, maar dan slaat de twijfel toe.. Ze lijkt veroordeeld tot het steeds opnieuw dezelfde kunstjes vertonen en wordt daar opstandig van. Ze verwordt tot oude(re) ster die haar oude repertoir nog af en toe, zonder al te veel emotie, 'afdraait', totdat ze besluit kluizenaar te worden en zich volledig terug te trekken uit de spotlights.


Foto's repetities

 

 

 

 

 

 

Tot binnenkort!

Foto's & artwork by Kashka Claus Dsign
Voor uw web site en/of foto artwork
e-mail: Kashka Claus Dsign

 

DansTheaterMaastricht internet is sponsored by Silver Lining Dance Rituals, Heerlyckheid Theresia Peridot & Ispahan Oriental Dance Company